Kontaktné údaje

Colour Solutions s.r.o.

Soblahov 589

913 38 Soblahov

IČO: 51892235

DIČ: 2120848070

IČ DPH: SK2120848070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Tel.: +421 903 610 949 / +421 911 996 127

E-mail: info@farbanastrechu.sk                                                                                                                                                                                                          

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 37104/R